ECG-Clopedia
ECG-Clopedia
Ventr. blokken
We onderscheiden de volgende ventriculaire geleidingsstoornissen:
Ÿ
het rechterbundeltakblok;
Ÿ
het linkerbundeltakblok;
Ÿ
linker anterior fasciculair blok;
Ÿ
linker posterior fasciculair blok;
Ÿ
bifasciculair blok;
Ÿ
trifasciculair blok.
Onder de navigatieknop “Ventr. Blokken” worden bovenstaande geleidingsstoornissen uitgebreid beschreven.