ECG-Clopedia
ECG-Clopedia
Stapsgewijze benadering BCT
Stapsgewijze benadering van een breed complex tachycardie
Bij de beoordeling van breed complex tachycardieën gaan we stapsgewijs te werk.
In onderstaande figuur 1 ziet u de verschillende kenmerken van een SVT met breed QRS-complex en een VT. AV-dissociatie, fusieslagen en capture beats worden verderop behandeld. Vervolgens vindt u nog een recentere benadering van de breed complex tachycardieën.
Figuur 1
AV-dissociatie
Een AV-dissociatie betekent dat de boezems en de kamers onafhankelijk en meestal met een andere frequentie worden ontladen. Er is een dissociatie tussen de boezems en de kamers. Is de boezemfrequentie(P-toppen) sneller dan de kamerfrequentie(QRS-complexen), dan is de diagnose van AV-knoop onafhankelijke SVT waarschijnlijk.
Is echter de kamerfrequentie hoger dan de boezemfrequentie, dan duidt dit hoogst waarschijnlijk op een VT. De boezemprikkels kunnen de kamers niet bereiken omdat de AV-knoop retrograad door de VT ontladen wordt. Zie ECG 1.
We zien op ECG 1 een VT vanuit de linkerkamer. Er bestaat een RBBB(left rabbit ear). Er is een rechteras draaiing en in afleiding II zien we een AV-dissociatie. De R/S ratio is in V6 <1
Capture beat
Een supra-ventriculaire prikkel kan op het juiste moment(wanneer de AV-knoop niet meer refractair is) de kamers tijdens een breed complex tachycardie ontladen. In dit geval laat de AV-knoop de boezemprikkel wel antegraad door naar de kamers. Dit uit zich als een normaal geleide slag tussen de brede complexen van de tachycardie. We spreken dan van een capture beat. Zie ECG 11, ECG 13a.
Fusion beat
Ontstaat onder de zelfde omstandigheden als bij de capture beat, alleen wordt nu maar een deel van de kamers ontladen door de boezemprikkel en het andere deel wordt door de ventriculaire impuls ontladen. We zien dan een slag die intermediair is met de sinusslag en de ventriculaire slag. We spreken over een fusion beat. Fusion beats kunnen ook door 2 ventriculaire impulsen ontstaan. In alle gevallen zijn ze smaller dan de ventriculaire slag van de breed complex tachycardie. De twee impulsen tegelijk ontladen de kamers namelijk sneller als alleen de prikkel die verantwoordelijk is voor de VT. Zie ECG 11.

Voldoet de breed complex tachycardie niet aan de Brugada criteria, ga dan verder met “De QRS-morfologie tijdens de breed complex tachycardie”.