ECG-Clopedia
ECG-Clopedia
Repolarisatie bij ischemie
Ischemie
Ischemie van het myocard zal in eerste instantie een verandering in de repolarisatie teweegbrengen.
Voor wat betreft de normale repolarisatie wordt verwezen naar de volgende pagina: De normale repolarisatie en depolarisatie .
De repolarisatie bij ischemie. Zie figuur 1
Ÿ
In normale gevallen loopt de repolarisatie(de door hoge druk endocardiaal) van epicardiaal naar endocardiaal. De zin van de vector is naar epicardiaal
(kop +, staart -). In dit geval is de positieve kant van de vector naar de elektrode gericht. Dit veroorzaakt een positieve uitslag, een positieve T-top;
Ÿ
Bij ischemie subepicardiaal loopt de repolarisatie van endocardiaal naar epicardiaal(het endocard heeft direct contact met bloed in kamers en is minder snel ischemisch). De zin van de vector is naar endocardiaal gericht(kop +, staart –). In dit geval is de negatieve kant van de vector naar de elektrode gericht wat een negatieve uitslag tot gevolg heeft. Een negatieve T-top wordt geregistreerd;
Ÿ
Bij ischemie subendocardiaal (treedt vaak vroegtijdig op door de hogere druk endocardiaal) loopt de repolarisatie van epicardiaal naar endocardiaal. De zin van de vector is naar epicardiaal gericht(kop +, staart –). In dit geval positieve kant van de vector naar de elektrode gericht. Dit geeft een positieve uitslag. We registreren een positieve, brede, grote T-top;
Ÿ
In alle gevallen van ischemie duurt de repolarisatie langer.
Het ECG bij ischemie
Onder normale omstandigheden is een T-top asymmetrisch. Het stijgende deel duurt langer dan het dalende deel. Zie figuur 2.
Ischemie kan de volgende veranderingen op het ECG tot gevolg hebben:
Ÿ
Een diepe symmetrische negatieve T-top is(een negatieve T in aVR en V1 is normaal). Zie figuur 3;
Ÿ
Een symmetrische T-top die groter is dan 2/3 van de R. Zie figuur 4;
Ÿ
Een bifasische T-top, waarbij het eerst deel negatief en het tweede deel positief is, is pathologisch;
Ÿ
Een T-top in V1 die hoger is dan in Vis vaak een teken voor ischemie in achterwand(of LVH)(TV1>TV6);
Ÿ
Een vlakke T-top(<0,5 mm)zowel positief als negatief; een negatieve T in I, II, V3 t/m V6; verandering in II, III en aVF tegelijk.

Opmerking
Ÿ
Een negatieve T in III of aVF is niet pathologisch;
Ÿ
De T-top in aVL is pas goed te beoordelen als de R≥5 mm(anders lijkt het al snel pathologisch);
Ÿ
T-top veranderingen zijn bij vrouwen minder vaak pathologisch.
Om een voorbeeld te zien van een ECG met ischemische T-top afwijkingen klik dan op onderstaande link.